Chính Sách Thẻ Thành Viên

Chính Sách Thẻ Thành Viên

1.       Thẻ tích điểm:


– Mỗi ly đồ uống tương ứng với 1 dấu Comebuy

– Tích đủ 12 dấu để sở hữu thẻ thành viên của Comebuy và được tặng 1 đồ uống bất kỳ cho lần đầu tiên sử dụng thẻ thành viên (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất sau khi tích đủ 12 dấu)

– Thẻ tích điểm chỉ áp dụng đối với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng

2.       Thẻ Member


– Mỗi 20.000đ chi tiêu tại hệ thống cửa hàng COMEBUY khách hàng sẽ tích lũy 1 điểm (1 điểm tương ứng với 1.000đ).
– Tích lũy đủ 50 điểm khách hàng có thể sử dụng điểm này để thanh toán tại hệ thống cửa hàng COMEBUY. Số điểm đổi mỗi lần phải là hệ số nhân của 50 ( Ví dụ : 50 điểm, 100 điểm …). Hóa đơn sử dụng điểm tích lũy để thanh toán sẽ không được tích điểm.
– Tổng số tiền chi tiêu trong vòng 1 năm (tính từ thời điểm khách hàng có thẻ thành viên Comebuy) từ 250 điểm trở lên, khách hàng sẽ được nâng lên hạng thành viên VIP.

3.       Thẻ VIP Member


– Tặng 1 đồ uống bất kì trong tháng sinh nhật
– Mỗi 10.000đ chi tiêu tại hệ thống cửa hàng COMEBUY khách hàng sẽ tích lũy 1 điểm (1 điểm tương ứng với 1.000đ)
– Tích lũy đủ 50 điểm khách hàng có thể sử dụng điểm này để thanh toán tại hệ thống cửa hàng COMEBUY