Hồng Trà Ceylon

33,000 

  • (chọn nhiều nhất 2 topping)

  • Choose Size
  • Đường
  • Đá