Juice

tra-huong-vi-tao-min

Apple Crystal

sua-chua-oi-min

Guava Lemon Yakult

600x600px Honey (Green Tea)

Honey (Black/ Green) Tea

tra-huong-vi-chanh-min

Lemon (Black/ Green) Tea

Trà-thạch-vải-thạnh-thủy-tinh-荔枝玉露+晶球-L-600x600-min

Lychee Delight

Trà-thạch-vải-thạnh-thủy-tinh-荔枝玉露+晶球-L-600x600-min

Lychee Delight

Sữa chua (yakult) vị Xoài 芒果多多-L-min

Mango Yakult

Hương-vị-chanh-dây-lắc-thạch-dừa百香搖果樂椰果-L-600x600-min

Passion Fruit Tea

tra-huong-vi-thom-min

Pineapple Green Tea

trà thơm

Pineapple Green Tea

Hoa hồng tiên tử

Sweet Rose with Basil Seed

Hương-vị-chanh-dây-lắc-thạch-dừa百香搖果樂椰果-L-600x600-min

Passion Fruit Tea