Chính Sách Thẻ Thành Viên

Chính Sách Thẻ Thành Viên

1.       Thẻ tích điểm:


– Mỗi ly đồ uống tương ứng với 1 dấu Comebuy
– Tích đủ 12 dấu để sở hữu thẻ thành viên của Comebuy và được tặng 1 đồ uống bất kỳ cho lần đầu tiên sử dụng thẻ thành viên (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất sau khi tích đủ 12 dấu)

2.       Thẻ Member


– Mỗi 20.000đ chi tiêu tại hệ thống cửa hàng COMEBUY khách hàng sẽ tích lũy 1 điểm (1 điểm tương ứng với 1.000đ).
– Tích lũy đủ 50 điểm khách hàng có thể sử dụng điểm này để thanh toán tại hệ thống cửa hàng COMEBUY.
– Tổng số tiền chi tiêu trong vòng 1 năm (tính từ thời điểm khách hàng có thẻ thành viên Comebuy) từ 5.000.000đ trở lên, khách hàng sẽ được nâng hạng thành viên VIP.

3.       Thẻ VIP Member


– Tặng 1 đồ uống bất kì trong tháng sinh nhật
– Mỗi 10.000đ chi tiêu tại hệ thống cửa hàng COMEBUY khách hàng sẽ tích lũy 1 điểm (1 điểm tương ứng với 1.000đ)
– Tích lũy đủ 50 điểm khách hàng có thể sử dụng điểm này để thanh toán tại hệ thống cửa hàng COMEBUY