Điều khoản sử dụng voucher

 

Month
Duration
Special Offer Special Offer
Item Size Special Offer Item Size Special Offer
1 1/1 – 31/1 Oolong Tanbei Milk tea M 40,000 Mango Smoothie M 38,000
2 1/2 – 28/2 Rose Pu’er Tea L 45,000 Free topping
3 1/3 – 31/3 Jin Xuan Tea L 45,000 Free upsize (from M to L)
4 1/4 – 30/4 Black Teaccino M 38,000 Cash voucher 40.000 (bill over 80.000)
5 1/5 – 31/5 Pineapple Green Tea M 48,000 50% off 2nd product
6 1/6 – 30/6 Neptune Milk Tea M 40,000 Sweet Rose Drink With Basil Seed M 40,000
7 1/7 – 31/7 Roselle Black Tea L 48,000 30% off (for bill over 100.000)
8 1/8 – 31/8 Comebuy Milk Tea M 45,000 Buy 2 get 1 free
9 1/9 – 30/9 Hongkong Milk Tea M 48,000 Passion Fruit Tea M 38,000
10 1/10 – 31/10 Peach Oolong Tea L 48,000 Golden Green Tea M 35,000
11 1/11 – 30/11 Matcha Teaccino M 51,000 Rose Pu’er Milk Tea M 40,000
12 1/12 – 31/12 Guava Yakult M 48,000 Apple Crystal Green Tea M 38,000

 

Mỗi voucher chỉ có giá trị sử dụng một lần với thời hạn quy định trên voucher

Điều kiện áp dụng :

  • Địa điểm áp dụng : trên toàn hệ thống cửa hàng thuộc COMEBUY Việt Nam
  • Mỗi voucher chỉ có giá trị áp dụng cho 1 đồ uống
  • Vui lòng xuất trình voucher trước khi thanh toán
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
  • Comebuy có quyền thay đổi các chương trình của mình mà không cần thông báo trước

Nếu khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline : 0902 33 22 18